Krijg Inzicht in & Controle over uw Datastromen

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, welke gehandhaafd wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Er wordt van organisaties verwacht dat zij passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

Wat moet u regelen

Om tot aantoonbare compliance te komen is het een voorwaarde om gestructureerd en transparent te werk te gaan. Om deze reden kiest AVG Privacy Desk voor een methodiek die onderscheid maakt in de verschillende fasen die binnen zo’n traject een rol spelen: Inventarisatie => Analyse => Planning. Dit traject wordt geborgd in een PDCA cyclus. Elke fase wordt afgesloten met een rapport, waar de bevindingen, conclusies, risico’s en aanbevelingen gedeeld worden met de opdrachtgever.

AVG Privacy Desk stap 1

Beleid & Procedures

Opstellen van onder andere privacybeleid, datalekprotocol, cookieverklaring, privacyverklaring en verwerkersovereenkomsten.​

AVG Privacy Desk stap 2

Kennis & Bewustwording

Structureel verhogen van kennis, houding en gedrag van onder andere medewerkers, zodat de kans op incidenten verlaagd wordt.​

AVG Privacy Desk stap 3

Controle & Bijstelling

Beoordelen van de huidige mate van compliance en het uitvoeren van verbeteracties vanuit de PDCA cyclus.

Vele jaren ervaring binnen diverse organisaties

Producten & Diensten

Vanuit diverse functies en rollen bij verschillende (grote) bedrijven, beschikt AVG Privacy Desk over een breed scala aan kennis, ervaring en vaardigheden .

AVG Privacy Desk Quick Scan

Quick Scan

Een snelle analyse waar de organisatie zich nu bevindt. Op basis daarvan wordt geadviseerd wat de volgende gewenste stappen zijn.

AVG Privacy Desk documenten

Beleidsdocumenten

Wij kunnen beleidsdocumenten en procedures opstellen, waarin de organisatie gestructureerd haar privacy-processen vorm geeft.

AVG Privacy Desk Privacy Officer

Privacy Officer

De uitvoerende en projectmatige privacytaken kunnen vanuit deze rol worden uitgevoerd. Hiertoe behoort o.a. het opstellen van de verplichte beleidsdocumenten.

AVG Privacy Desk Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Voor organisaties die verplicht zijn een FG aan te stellen, kan deze adviserende en toezichthoudende functie worden ingevuld.