WELKOM BIJ AVG PRIVACY DESK

AVG Privacy Desk helpt u graag met het voldoen aan de privacywetgeving.

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving van kracht, welke gehandhaafd wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Er wordt van organisaties verwacht dat zij passende technische en organisatorische maatregelen treffen, zodat de privacy van betrokkenen gewaarborgd wordt.

AVG Privacy Desk kan u daarbij, op een gestructureerde en aantoonbare manier, helpen met haar specifiek expertise.

Eerste advies is gratis!

Bel of mail ons met uw vraag en wij gaan voor u aan de slag, geheel vrijblijvend!
Bel ons bij spoed!

Treffen van passende technische- en organisatorische maatregelen

Producten & Diensten

Functionaris Gegevensbescherming

Adviseert, informeert en ziet toe op naleving van de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Frameworks / Normenkaders

Inrichten van Informatie Beveiliging & Privacy (IBP) richtlijnen, koppelen van benodigde bewijslast en bepalen volwassenheid.

Quick Scan & Audits

Beoordelen van de huidige mate van compliance en het uitvoeren van controles op de verplichtingen uit de normenkaders.

Privacy Officer

Uitvoeren van een breed scla aan werkzaamheden die voortvloeien uit de AVG en de normenkaders met, als doel groei in volwassenheid.

Beleid & Protocollen

Opstellen van onder andere privacybeleid, datalekprotocol, cookieverklaring, privacyverklaring en verwerkersovereenkomsten.

Bewustzijn IB & P

Structureel verhogen van kennis, houding en gedrag van onder andere medewerkers, zodat de kans op incidenten verlaagd wordt.

Vele jaren ervaring binnen diverse organisaties

AVG Privacy Desk hanteert een gestructureerde aanpak die tot aantoonbaar resultaat leidt.

Vanuit diverse functies en rollen bij verschillende (grote) bedrijven, beschikt AVG Privacy Desk over een breed scala aan kennis, ervaring en vaardigheden .

Projectmanagement
12 jaar
Sales & Marketing
28 jaar
Stakeholder management
11 jaar
Consulting
10 jaar

Door tijd en middelen te investeren in privacy verlaag je de risico's en creëer je vertrouwen en kansen!

24/7 support

Privacy compliance geeft organisaties een voorsprong!

Voorsprong op concurrentie

Het voldoen aan de AVG wetgeving is steeds vaker een eis die in aanbestedingen vermeld staat.

Vertrouwen

Men zal eerder zaken met u doen of voor u willen werken als ze weten dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonsgegevens.

Voorkomen van sancties

Maximale geldboeten tot 20 miljoen euro of, voor een onderneming, tot 4% van de totale wereldwijde jaaromzet.

Onze werkwijze

In 3 stappen AVG Privacy Proof!

Fase 1: Huidige situatie inventariseren

Waar staat de organisatie t.a.v. de wettelijke verplichtingen.

Fase 2: GAP-analyse t.o.v. gewenste situatie

Welke risico's zijn er en wat zijn de prioriteiten.

Fase 3: Planning & Toewijzing

Wie doet wat wanneer. Taken in een planning zetten.

AVG Privacy Desk video

Video: de basis van de AVG in 10 minuten!

Bron: Karel Roos, Universiteit Leiden, YouTube

AVG Privacy Desk borgt de prioriteiten en voortgang!

Privacy Quickscan

AVG Privacy Desk Privacy Quickscan

Projectmanagement

AVG Privacy Desk Planning en Controle

Wilt u meer weten over de AVG & Privacy?

Autoriteit Persoonsgegevens

De taken van de AP zijn: toezicht, advisering, voorlichting, informatieverstrekking & verantwoording en internationale taken.

Wettekst

Overzichtelijke weergave van de wettekst met in artikel 4 een lijst van definities. In alle talen van de EER beschikbaar.

HulpBijPrivacy.nl

Met deze website biedt de Autoriteit Persoonsgegevens mkb-ers praktische hulp om te voldoen aan hun plichten.

Kamer van Koophandel

Uitleg over de AVG en wat er allemaal gedaan moet worden om aan de AVG te voldoen.

Frankwatching.nl

Stappenplan om te voldoen aan de AVG met nadere duiding voor marketeers en de gevolgen voor hun werkzaamheden.

Blog van Arnoud Engelfriet

Arnoud Engelfriet is ICT-jurist, gespecialiseerd in internetrecht en blogt dagelijks over privacy.

Contact info

Wij helpen u graag verder!

AVG Privacy Desk logo onder 2

AVG Privacy Desk helpt bedrijven, instellingen en organisaties bij het aantoonbaar voldoen aan de privacywetgeving. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat de AVG kansen biedt i.p.v. belemmeringen!

Stuur ons een bericht

Vragen, suggesties of opmerkingen? Wij horen graag van u!