Disclaimer

AVG PRIVACY DESK & VRIJWARING

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website avgprivacydesk.nl. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website:
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AVG Privacy Desk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan AVG Privacy Desk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

AVG Privacy Desk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie op deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden:
AVG Privacy Desk aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen, bijvoorbeeld via een link of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Rechten AVG Privacy Desk:
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij AVG Privacy Desk.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG Privacy Desk. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen:
AVG Privacy Desk behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht:
Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact info

Wij helpen u graag verder!

AVG Privacy Desk logo onder

AVG Privacy Desk helpt bedrijven, instellingen en organisaties bij het aantoonbaar voldoen aan de privacywetgeving. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat de AVG kansen biedt i.p.v. belemmeringen!

Stuur ons een bericht

Vragen, suggesties of opmerkingen? Wij horen graag van u!