Privacyverklaring

AVG PRIVACY DESK en uw privacy

Hoe gaan wij om met uw privacy?

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

AVG Privacy Desk en uw privacy.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Daarnaast beperken wij het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Verder nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens.
Afhankelijk van de diensten die u van ons afneemt verwerken wij uw persoonsgegevens. Zo verwerken wij bijvoorbeeld uw naam en emailadres die u heeft ingevuld in het contactformulier, zodat wij met u contact kunnen opnemen.

Back-up van persoonsgegevens.
Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident.

Cookies.
Wij plaatsen geen cookies op uw device. Echter, indien u op onze homepage de video gaat bekijken, plaatst YouTube wel cookies. Wij kunnen die niet uitzetten omdat wij daar geen controle over hebben. Het is wel mogelijk om in uw browserinstellingen deze cookies te blokkeren.

Beveiliging.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, de toegang tot deze gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Bewaartermijn.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat er voor het laatst contact is geweest zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens.
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Klachten.
U heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met AVG Privacy Desk.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via het contactformulier op onze website.

Inwerkingtreding.
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019.

Contact info

Wij helpen u graag verder!

AVG Privacy Desk logo onder

AVG Privacy Desk helpt bedrijven, instellingen en organisaties bij het aantoonbaar voldoen aan de privacywetgeving. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat de AVG kansen biedt i.p.v. belemmeringen!

Stuur ons een bericht

Vragen, suggesties of opmerkingen? Wij horen graag van u!